SURAT KIRIMAN RASMI

Tulis sepucuk surat mengenai salah satu perkara yang berikut:-

  1. Mengucapkan penghargaan kepada pihak hospital kerana perkhidmatan dan layanan yang memuaskan semasa kamu dirawat di sana.
  2. Mengucapkan terima kasih kepada guru besar dan pihak sekolah kerana bantuan kewangan yang membolehkan kamu terus belajar di sekolah itu.

Sebelum kamu memulakan karangan, kamu bolehlah merujuk Panduan Menulis Surat Kiriman Rasmi, kamu bolehlah merujuk Panduan Menulis Surat Kiriman Rasmi dan contoh Format Surat Kiriman Rasmi atau merujuk Buku Rujukan kamu.

NAMAKAN LAMAN KAMU Surat <jarak> NamaKamu.